Neurologia

Neurologia

Dzięki kompleksowej neurorehabilitacji jesteśmy w stanie pomagać pacjentom z szerokim spektrum schorzeń układu nerwowego. Wykorzystując najnowsze technologie przyspieszamy proces rehabilitacji, a dzięki rozwiniętej diagnostyce dobieramy najskuteczniejsze rozwiązania i obiektywizujemy proces leczenia. 

Czym się zajmujemy?

Udar W wyniku udaru mózgu( niedokrwiennego lub krwotocznego) lub udaru rdzenia kręgowego dochodzi do nieodwracalnych zmian w obrębie centralnego układu nerwowego. Zaburzeniu ulega wiele podstawowych funkcji życiowych oraz umiejętności motorycznych człowieka. Podstawowe czynności dnia codziennego takie jak chód czy chwytanie przedmiotów rękami stają się czasem niemożliwe do wykonania. Dlatego nasze podejście do neurorehabilitacji po udarze jest kompleksowe.

W X-Rehab prowadzimy reedukację chodu z wykorzystaniem najnowszych technologii. Zastosowanie egzoszkieletu lub robota stacjonarnego pozwala wielokrotnie przyspieszyć proces leczniczy, ponieważ duża ilość prawidłowych, dokładnie kontrolowanych kroków wpływa na wykorzystanie naturalnego zjawiska zachodzącego w mózgu po udarze- czyli neuroplastyczności.Pacjent poddany terapii zaczyna chodzić więcej, szybciej i bezpieczniej. Poprawie w wyniku takiej terapii ulega nie tylko sam chód, ale też ogólna mobilność pacjenta i jego samodzielność. Dodatkowo intensyfikujemy działania lecznicze poprzez funkcjonalną elektrostymulację.

Ze względu na wpływ udaru na wszystkie części ciała, stosujemy terapię neurofizjologiczną, która w sposób kompleksowy równoważy napięcia w obrębie tułowia i kończyn, oraz pozwala uczyć się powtórnie samodzielnego wykonywania codziennych czynności. Dzięki niej fizjoterapueta pracuje nad zmniejszeniem spastyki, a także wzmocnieniem obszarów dotkniętych porażeniem.

Udar, to także zaburzenia w sferze psychosomatycznej. Pracując nad funkcjami poznawczymi z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości wprowadzamy do procesu element zabawy i rywalizacji, aby zwiększyć zaangażowanie i dostarczyć nowych, stymulujących bodźców do przebudowywanego układu nerwowego.

Jako uzupełnienie procesu leczniczego stosujemy hydroterapię, która normalizuje napięcie i pobudzenie całego organizmu.

Choroba o tysiącu twarzy, wpływająca na cały organizm i wszystkie sfery życia. W przebiegu SM w zależności od postaci choroby, dochodzi do stopniowego lub skokowego obniżania sprawności chorego. Rehabilitacja ma za zadanie wyhamowywać lub spowolnić ten proces, ucząc przy okazji funkcjonowania w zmienionych warunkach.

Terapia w X- Rehab to działania nakierowane na samodzielność i niezależność pacjenta. Neurorehabilitacja kończyn górnych, dolnych oraz tułowia, a także poprawa ich mobilności w czasie indywidualnej terapii z fizjoterapeutą elementami metod PNF i IBITA Bobath pozwala na większą samodzielność w życiu codziennym.

Zrobotyzowany trening chodu zwiększa wydolność mięśni kończyn dolnych oraz tułowia. Zaawansowane oprogramowanie robotów rehabilitacyjnych takich jak G-EO System czy Ekso GT/NR daje nam możliwość dostosowania się dokładnie do potrzeb i możliwości pacjenta. Poprawiamy jakość chodu tak, aby był on bezpieczny i efektywny.

Dla zwiększenia efektów terapeutycznych i urozmaicenia procesu leczenia wykorzystujemy trening na bieżni i platformach z wirtualną rzeczywistością.

W zależności od rodzaju urazu jakiego doznał pacjent w naszych gabinetach spotykamy się z szerokim spektrum zaburzeń strukturalnych i funkcjonalnych.

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób po URK wykorzystujemy oparte na badaniach naukowych metody leczenia, tak aby pomagać w usamodzielnieniu się. Jak pokazują nasze doświadczenia w przypadku niecałkowitego uszkodzenia rdzenia, intensywna i zaawansowana terapia zrobotyzowana w połączeniu z neurofizjologiczną fizjoterapią i wykorzystaniem dodatkowych bodźców interaktywnych pozwala niejednokrotnie wrócić do samodzielnego chodzenia.

Kompleksowe podejście do procesu leczniczego wpływa w sposób znaczący na terapię zaburzeń
charakterystycznych dla urazów rdzenia: zaburzenie fizjologii układu pokarmowego i moczowego, zaburzenia odżywiania układu mięśniowo-szkieletowego w kończynach dolnych, problemy bólowe tułowia i kręgosłupa związane z dysbalansem mięśniowym i długotrwałym przebywaniem w pozycji siedzącej.

Prowadząc projekty badawczo- rehabilitacyjne nakierowane na pomoc osobom z mózgowym porażeniem dziecięcym, zyskaliśmy przekonanie, że neurorehabilitacja
oparta o zaawansowane technologie oraz indywidualne podejście do pacjenta może nawet po wielu latach zmienić jego życie na lepsze.

Interdyscyplinarne podejście w centrum X-Rehab, skupiające w sobie pracę nad sferą fizyczną i psychiczną poprawia komfort życia i jego jakość, niejednokrotnie wpływając także na komfort życia najbliższych osób.

Elementy gier i zabaw terapeutycznych nakierowane na świadome i nieświadome angażowanie pacjenta, pobudzają procesy naprawcze centralnego układu nerwowego.

Zrobotyzowana terapia chodu pozwala bardzo często na odkrycie nowych dróg do osiągnięcia poprawy lokomocji, niedostępnej w tradycyjnej terapii.

Rozbudowana fizjoterapia, uzupełniona o hydroterapię, przyspieszającą
regenerację powysiłkową, pozwala bardzo często zmniejszać spastykę oraz przykurcze mięśni.

W naszej praktyce osoby po różnego rodzaju wypadkach i uszkodzeniach w obrębie głowy to pacjenci poszukujący terapii skupiającej się nie tylko na poprawie cech motorycznych, ale w dużej mierze na pracy nad ponownym zrozumieniem działania swojego ciała i procesów w nim zachodzących.

Występujące niejednokrotnie zaburzenia osobowości sprawiają, że fizjoterapeuci przykładają szczególną uwagę do stworzenia pacjentowi warunków terapii, w których czuje się komfortowo i bezpiecznie.

Dzięki takiemu podejściu pacjent może uwolnić swój potencjał, co w połączeniu z najskuteczniejszymi formami rehabilitacji daje skumulowane efekty terapeutyczne.

W schorzeniach dotykających układ nerwy mamy do czynienia z wpływem na wszystkie sfery życia – psychiczną, fizyczną i społeczną.

Nowoczesna neurorehabilitacja
skupiająca w sobie efekty terapeutyczne robotyki, wirtualnej rzeczywistości i neurofizjologii pozwala w sposób bardziej skoncentrowany i skuteczny pomagać osobom dotkniętych tego typu problemami.

W naszym centrum rehabilitacji spotykamy się z całym spektrum chorób i zaburzeń neurologicznych, takich jak polineuropatie, dystrofie, Stwardnienie zanikowe boczne(SLA), rdzeniowy zanik mięśni(SMA), Zespół Guillaina-Barrégo i inne. W przebiegu tych schorzeń zaburzeniu ulega praca zarówno kończyn, jak i centrum ciała.

Terapia stosowana w naszym centrum ma zawsze za zadanie poprawić samodzielność i komfort życia pacjenta, poprzez przywrócenie poprawnego funkcjonowania poszczególnych części ciała w jak największym stopniu.

Dzięki kompleksowej neurorehabilitacji jesteśmy w stanie pomagać pacjentom z szerokim spektrum schorzeń układu nerwowego.   Wykorzystując najnowsze technologie przyspieszamy proces rehabilitacji, a dzięki rozwiniętej diagnostyce dobieramy najskuteczniejsze rozwiązania i obiektywizujemy proces leczenia.

 

Co wykorzystujemy w terapii?

Metoda PNF oraz elementy koncepcji IBITA Bobath to kompleksowa kinezyterapia i terapia manualna, oparta na neurofizjologicznych zasadach wykonywania czynności ruchowych i ich rozwoju w trakcie życia człowieka, wykorzystywana do odzyskiwania utraconych lub kształtowania zaburzonych umiejętności ruchowych. Terapia uwzględnia odczuwanie własnego ruchu oraz skupia się na ułatwianiu ruchu zgodnego z fizjologicznymi sposobami wykonywania jak najbardziej skutecznej czynnościowo aktywności ruchowej.

Egzoszkielet Ekso GT/NR firmy Ekso Bionics to przenośny bioniczny szkielet przeznaczony do  rehabilitacji praktycznie każdego pacjenta z porażeniem lub niedowładem kończyn dolnych. To egzoszkielet do reedukacji chodu przeznaczony do użytku pod nadzorem fizjoterapeuty u pacjentów o różnym stopniu porażenia (częściowe, całkowite) lub niedowładu (wiotki, spastyczny, połowiczy), które mogą być wynikiem schorzeń neurologicznych lub urazów. Większa ilość kroków wykonywanych dzięki urządzeniu w sposób kontrolowany i fizjologiczny, pozwala szybciej wrócić do sprawności. Rehabilitacja w egzoszkielecie pozwala jednak pracować nie tylko nad samym chodem, ale też nad poprawą równowagi, zwiększeniem siły i wydolności całego organizmu, czy też usprawnieniem pracy narządów wewnętrznych. Zobacz: Terapia chodu z wykorzystaniem Egzoszkieletu – EKSO GT

G-EO S firmy Reha Technology to niezwykle zaawansowany  system do rehabilitacji i reedukacji chodu. Cechuje go bardzo wysoka jakość i najnowsze rozwiązania. Dzięki technologii end-effector terapia możne zostać uzupełniona o tryby niespotykane w innych urządzeniach: chodzenie po schodach, chodzenie po wzniesieniu oraz chód do tyłu. Dzięki zastosowaniu aktywnego biofeedbacku, pacjent może obserwować w czasie rzeczywistym efekty swojej pracy. Całkowite podwieszenie i zabezpieczenie stwarza poczucie bezpieczeństwa, pozwalając skupić się na efektywnej pracy.

ACX.rehab to koncepcja nowoczesnej rehabilitacji i diagnostyki w wirtualnej rzeczywistości, łącząca klasyczne metody z możliwościami nowoczesnej technologii. ACX.rehab łączy w sobie trzy główne komponenty:

  • możliwości badawcze i rehabilitacyjne platform
  • możliwości rehabilitacyjne urządzeń medycznych pracujących pod kontrolą bezpiecznego oporu elastycznego
  • oprogramowanie umożliwiające korzystanie z wirtualnej rzeczywistości

Dzięki prowadzeniu rehabilitacji w wirtualnej rzeczywistości, pacjent skupia się na zadaniach ruchowych w postaci gier i zabaw, co sprawia że nie traci zapału powtarzając ciągle te same ruchy jak w klasycznym treningu

 Aktywne sprzężenie zwrotne pozwala zaangażować pacjenta w różne formy aktywności ruchowej, dodatkowo pozwalając na trening funkcji poznawczych- niezwykle istotnych w przypadku schorzeń neurologicznych. Postęp w terapii jest cały czas monitorowany i analizowany przy użyciu oprogramowania, dzięki czemu kolejne wyzwania są dokładnie dopasowane do potrzeb pacjenta.

 

Zaawansowana bieżnia diagnostyczno- terapeutyczna pozwala prowadzić rozbudowany trening chodu w oparciu o koncepcję 4 faz, pozwalając jednocześnie w sposób bardzo dokładny i miarodajny analizować statyczne i dynamiczne parametry pacjenta. Dzięki poprzedzonej badaniem terapii, ukierunkowanej na poprawę mobilności pacjent i terapeuta na bieżąco obserwuje postępy treningowe. Obiektywna ocena przed i po procesie rehabilitacji pozwala sprawdzać które działania są najskuteczniejsze i w oparciu o nie planować kolejne etapy leczenia.

 

Diagnostyka i obiektywizacja

Analiza chodu

Obiektywna ocena parametrów chodu wykorzystująca zaawansowaną bieżnię diagnostyczną jest jednym z podstawowych narzędzi stosowanym przez nas w skutecznej neurorehabilitacji. Dzięki informacjom dotyczącym dystrybucji obciążeń w statyce i dynamice, ocenie symetryczności kolejnych kroków czy balansu ciałem możemy dopasowywać terapię do występujących deficytów. Wykorzystanie analizy porównawczej parametrów z przed i po terapii pozwala określać skuteczność podjętych działań.

 Badanie siły i koordynacji

Wykorzystując miarodajny i wiarygodny system oceny siły i koordynacji nerwowo mięśniowej w poszczególnych stawach, fizjoterapeuta może przeprowadzić dokładną diagnostykę tych parametrów. Wpływa to na możliwość dopasowania rehabilitacji tak, aby struktury osłabione w przebiegu różnych chorób były w planie terapeutycznym uwzględnione odpowiednio do realnych potrzeb. Fotel izokinetyczny Biodex pozwala na rozbudowane raportowanie zachodzących zmian, przyczyniając się do lepszego planowania kolejnych działań terapeutycznych. 

 

 Analiza postawy ciała

Badania oceniające ułożenie ciała pacjenta z naciskiem na analizę symetryczności obciążeń, koordynacji nerwowo-mięśniowej, umiejętności utrzymania równowagi czy też aktywizacji mechanizmów nastawczych są niezwykle pomocne w dostosowywaniu rozwiązań terapeutycznych. Dzięki temu proces rehabilitacji staje się skuteczniejszy, a wyniki terapii są dla pacjenta obiektywnym źródłem informacji o postępach

Zarezerwuj swoją wizytę

Zadzwoń i zarejestruj się

Zadzwoń 32 3389109
Wirtualny spacer