Program rehabilitacji po przejściu zakażenia COVID-19

Jesteśmy placówką referencyjną dla projektu badawczego dotyczącego rehabilitacji pocovidowej. Sprawdź: covid19rehabilitacja.pl

COVID-19 (od ang. Coronavirus Disease 2019) jest to ostra choroba zakaźna układu oddechowego wywołaną zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Została po raz pierwszy rozpoznana i opisana w grudniu 2019, w środkowych Chinach (miasto Wuhan, w prowincji Hubei) podczas serii zachorowań zapoczątkowującej pandemię tej choroby.

Przebieg choroby może być różnorodny. Większość pacjentów (ok. 81%) może przechodzić ją bezobjawowo lub mieć łagodne objawy, przypominające inne choroby górnych dróg oddechowych, które ustępują po około dwóch tygodniach, podczas gdy część pacjentów może mieć ostrą (14%) lub krytyczną (5%) postać choroby, co wymaga 3 do 6 tygodni do wyleczenia oraz często wymaga hospitalizacji.

Do typowych początkowych objawów choroby zaliczają się gorączka, suchy kaszel, zmęczenie i płytki oddech. Do mniej częstych objawów należą m.in.: odkrztuszanie plwociny, ból głowy, dreszcze, krwioplucie, bóle w klatce piersiowej, biegunka, nudności i wymioty, ból gardła. W części przypadków zachorowania może dojść do zapalenia płuc.

Badania pokazują, że po przebyciu COVID-19 u pacjentów obserwowane są następujące zaburzenia:

  1. Zmęczenie

Badania przeprowadzone na 100 pacjentach, którzy wyzdrowieli z zarażenia SARS-CoV-2 Pokazało że średnio po 48 dniach od wypisania ze szpitala 72% pacjentów po pobycie na oddziale intensywnej terapii oraz 60.3% pacjentów po pobycie na oddziale szpitalnym zgłaszało zwieszone zmęczenie, w większej mierze w stopniu średnim lub nasilonym.

  • Duszność

Nowa lub pogorszona duszność (w porównaniu z chorobą przed COVID) była istotnym objawem nawet kilka tygodni po wypisie, dotykając ponad 2/5 pacjentów oddziału i 2/3 pacjentów intensywnej terapii.

  • Objawy neuropsychologiczne

46,9% pacjentów po intensywnej opiece medycznej oraz 23,5% pacjentów po pobycie na oddziale szpitalnym zgłaszało objawy neuropsychologiczne typu lęki lub depresja.

  • Problemy z mową, połykaniem i odżywianiem

Objawy związane z komunikacją, głosem, połykaniem i nadwrażliwością krtani (w tym uporczywy kaszel) występowały częściej w grupie osób które wymagały intensywnej opieki medycznej (12,5%) niż na oddziale (5,9%).

  • Codzienne czynności i jakość życia związana ze zdrowiem

Dodatkowo zaobserwowano pogorszenie jakości życia związanego ze zdrowiem głównie u pacjentów, którzy przebywali na oddziale intensywnej terapii. Spośród dużej liczby pacjentów, którzy przebywali na oddziale intensywnej terapii, doświadczyli nowych problemów z poruszaniem się, dbaniem o siebie lub zwykłymi czynnościami, miało nową lub pogorszoną duszność oraz nowe zmęczenie.

  • Objawy neurologiczne, w tym zaburzenia świadomości, objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego (bóle głowy, zawroty głowy, zaburzenia świadomości, ataksja, ostre zdarzenia naczyniowo-mózgowe i epilepsja).

Wychodząc naprzeciw potrzebom pacjentów po zachorowaniu na COVID-19 opracowaliśmy program terapeutyczny ukierunkowany na najczęstsze dolegliwości na jakie uskarżają się pacjenci po hospitalizacji spowodowanej zarażeniem SARS-CoV-2. Terapia opiera się na obiektywnej ocenie pacjenta, a parametry są indywidualnie dobrane do potrzeb pacjenta. Program terapeutyczny zakłada zastosowanie nowoczesnych urządzeń co pozwala na połączenie terapii ambulatoryjnej z telerehabilitacją pozwalając na bardziej efektywne oraz bezpieczne oddziaływanie na pacjenta. Dodatkowo cały proces terapii jest integrowany za pomocą nowoczesnego oprogramowania pozwalającego zarządzać procesem terapii zarówno ambulatoryjnie jaki i w formie telerehabilitacji.

Po wyzdrowieniu z Covid-19 u wielu pacjentów obserwuje się trudności w oddychaniu lub zadyszki.

Terapia w powrocie do zdrowia w Gliwickim Centrum Rehabilitacji X-Rehab ukierunkowana jest na poprawę najczęściej występujących zaburzeń po przebyciu zakażenia SARS-CoV-2, w tym zaburzeń wydolności oraz spowodowanych nią dusznością.

Poprzez trening wpływamy na:

– Poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej i wzrokowo-percepcyjnej

– Zmniejszenie czasu reakcji

– Poprawę równowagi i tolerancji wysiłku

– Zwiększenie wytrzymałości, zakresu ruchu

– Udoskonalenie zdolności motorycznych i koordynacji

– Poprawę umiejętności rozwiązywania problemów, szybkości podejmowania decyzji

– Poprawę koordynacji pomiędzy stronami ciała

 

 

Program terapeutyczny realizowany jest indywidualnie na podstawie aktualnego stanu pacjenta. Pacjent ćwiczy z indywidualnie dobraną i odpowiednio monitorowaną intensywnością, tak aby trening był maksymalnie efektywny i bezpieczny.

W terapii wykorzystywane są nowoczesne urządzenia dające możliwość pracy nad różnego rodzaju zaburzeniami, z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości, wpływając na równowagę, siłę mięśniową, oraz zaburzenia neurologiczne czy poznawcze. Dodatkowo stosowany jest odpowiednio monitorowany trening na bieżni, rowerku stacjonarnym oraz na urządzeniach wykorzystujących opór wodny- w treningu tym opór jest stosowany w fazie napędowej ruchu, natomiast w fazie regeneracji ruch jest wolny od oporu. Trening ten pozwala na poprawę siły oraz wytrzymałości.

Dokładna ocena i zindywidualizowany, progresywny plan leczenia, który koncentruje się na funkcji, niepełnosprawności i powrocie do uczestnictwa w życiu społecznym, pomoże każdemu pacjentowi zmaksymalizować jakość życia. Trening z wirtualną rzeczywistością, pozwalający na poprawę mi. siły mięśniowej, funkcji poznawczych, koordynacji oraz równowagi :

40

Trening z wykorzystaniem oporu wodnego- trening mocy i wytrzymałości z wykorzystaniem oporu koncentrycznego:

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany Wymagane pola są zaznaczone gwiazdką *

*

Zarezerwuj swoją wizytę

Zadzwoń i zarejestruj się

Zadzwoń 32 3389109
Wirtualny spacer