KARDIOLOGIA

Rehabilitacja kardiologiczna GLIWICE

Rehabilitacja kardiologiczna jest kompleksowym działaniem mającym na celu prewencję chorób serca, leczenie oraz poprawę jakości życia i funkcjonalności pacjentów u których doszło do zdarzeń sercowo-naczyniowych, ograniczenie postępów choroby, zmniejszenie śmiertelności wynikającej z chorób układu krążenia, a także zmniejszenie stopnia niepełnosprawności w różnych aspektach codziennego funkcjonowania. Dziś wiadomo, że rehabilitacja (w tym jej niezbędny element – ćwiczenia ruchowe) powinna zostać wdrożona możliwie jak najwcześniej od wystąpienia incydentu sercowo-naczyniowego, bezpośrednio po ustabilizowaniu się stanu pacjenta.

W Gliwickim Centrum Rehabilitacji X-REHAB pacjenci z niewydolnością serca mogą pod okiem fizjoterapeutów przy zastosowaniu najnowocześniejszych urządzeń w sposób bezpieczny i skuteczny podjąć rehabilitację. Terapia jest zawsze prowadzona w oparciu o indywidualnie dobrany schemat treningowy, przygotowany przez  specjalistów. Schemat ustala się na podstawie przeprowadzonej diagnostyki testu wysiłkowego IPN (określenie indywidualnego poziomu tętna treningowego), testów marszowych, erospirometrii, wyników innych nieinwazyjnych badań kardiologicznych oraz ogólnego stanu zdrowia pacjenta.

Model rehabilitacji pacjentów z niewydolnością serca zakłada 3 spotkania w tygodniu.
W przypadku ostrej niewydolności, w początkowej fazie 2 spotkania.
Każde zajęcia poprzedzone są 10-minutową rozgrzewką, a kończą się 5-10 minutowym odpoczynkiem. W zależności od stopnia zaawansowania chorego część ćwiczeniowa trwa od 20 do 50 minut.

Podczas terapii pacjent jest pod stałą obserwacją fizjoterapeuty – monitorowany jest puls, ciśnienie, zapis EKG. Do dyspozycji pacjentów są rozbudowane stacje dwóch specjalistycznych zestawów urządzeń Kardiomed i Peleton.

Kardiomed 700

Kardiomed 700 to system składający się z 5 różnorodnych urządzeń, dzięki którym można w pełni dostosować ćwiczenia do każdej osoby. Pozwala na stałą kontrolę wykonywanego treningu poprzez indywidualną kartę magnetyczną, ma możliwość adaptacji parametrów treningu kardiologicznego w każdym jego momencie i zapis na karcie. System kalkuluje i planuje ilości spalanych kalorii w trakcie ćwiczeń w zależności od celu treningu, uwzględnia dodatkowe aktywności pacjenta w planie treningowym (np. basen, rower itp.). Kardiomed 700 pozwala na wykonanie treningu bez względu na wiek i sprawność.

Kardiomed® 700 – urządzenia do rehabilitacji kardiologicznej Rehabilitacja kardiologiczna i trening wytrzymałościowy Kardiomed® oparty jest na submaksymalnym teście wysiłkowym IPN (określenie indywidualnego poziomu tętna treningowego, klasyfikacja poziomu wytrenowania). Jest on podstawą dalszego planowania treningu. Po analizie testu wydolności krążeniowej wyniki są automatycznie przekładane na zindywidualizowany plan treningowy. Plan intensywności i formy treningu opracowany jest przez Institut für Prävention und Nachsorge w Kolonii (Niemcy).

Karta chipowa rehabilitacji kardiologicznej Kardiowell®

 • uzyskany w teście wynik stanowi podstawę indywidualnego treningu kardiologicznego na wszystkich urządzeniach linii Kardiomed®,
 • stała kontrola wykonywanego treningu poprzez kartę,
 • możliwość adaptacji parametrów treningu kardiologicznego w każdym jego momencie i zapis na karcie,

Przeznaczenie – rehabilitacja kardiologiczna oraz:

 • zwiększenie wydolności pacjenta,
 • zmniejszenie ryzyka chorób serca, udarów,
 • wzmocnienie systemu immunologicznego,

 • obniżenie wagi,
 • redukcja stresu,
 • poprawa tolerancji glukozy u diabetyków,
 • poprawa samopoczucia.

Atuty systemu rehabilitacji kardiologicznej

 • indywidualny plan treningu oparty na metabolizmie tlenowym (test IPN),
 • kalkulacja i planowanie ilości kalorii spalanych w trakcie ćwiczeń w zależności od celu treningu,
 • uwzględnienie dodatkowych aktywności pacjenta w planie treningowym (np. basen, rower itp.),
 • kontrola i dokumentacja przebiegu treningu,
 • karta chipowa – łatwość przechowywania, gromadzenia danych,
 • maksymalna skuteczność dzięki wykorzystaniu kilku ściśle ukierunkowanych urządzeń,
 • trening dla wszystkich: początkujących, sportowców, seniorów.

Peleton Plus

Peleton Plus system gwarantuje każdemu pacjentowi wchodzącemu w skład grupy treningowej indywidualny tok ćwiczeń, nadzór medyczny w postaci pełnej kontroli parametrów takich jak tętno, ciśnienie oraz zapis EKG w trakcie całego treningu. Dzięki pełnej kontroli nad przeprowadzanym treningiem staje się on bardzo efektywną i bezpieczną formą usprawniania.

System PELETON Plus służy do prowadzenia wielostanowiskowej rehabilitacji kardiologicznej lub rehabilitacji ruchowej. System gwarantuje każdemu pacjentowi wchodzącemu w skład grupy treningowej indywidualny tok ćwiczeń, nadzór medyczny w trakcie przeprowadzania treningu, tworzenie dokumentacji treningu rehabilitacyjnego i dołączanie jej do indywidualnej bazy danych pacjenta. System zwiększa komfort pracy osób prowadzących trening automatyzując wykonanie wielu niezbędnych czynności m.in. wykorzystuje czytnik kart chipowych, kojarząc pacjentów z zadajnikami obciążenia.

System zapewnia bardzo elastyczną i prostą, graficzną metodę projektowania przebiegu treningów dla poszczególnych stanowisk oraz możliwość tworzenia i wykorzystywania szablonów. Przy definiowaniu treningu określa się różne parametry, zależnie od wybranego rodzaju treningu: czas trwania poszczególnych faz, obciążenie, przyrost obciążenia, maksymalne HR, moment dokonywania automatycznych pomiarów ciśnienia i przypominania o dokonywaniu pomiarów ręcznych.

Na system PELETON plus składa się centralne stanowisko sterujące z jednym lub dwoma monitorami LCD oraz do 16 zadajników wysiłku w postaci Cykloergometrów ERM-200 i/lub Bieżni ERT-200 oraz bezprzewodowych modułów EKG.

PARAMETRY MONITOROWANE

 • częstość akcji serca: 0+200 ud.Imin.
 • EKG z dwóch odprowadzeń
 • obciążenie cykloergometrem ERM-200: 1O – 999 W
 • obciążenie bieżnią ERT-200: prędkość 1 + 25 km/h, nachylenie O+ 25 %
 • ciśnienie krwi dla Cykloergometru ERM-200: monitorowanie i pomiar
 • ciśnienie dla Bieżni ERT-200: monitorowanie
 • wykryte sytuacje alarmowe: przekroczenie zadanego HR, wystąpienie arytmii, nieprawidłowy stan cykloergometru (nie przyjmowanie obciążenia przez badanego).

Rehabilitacja kardiologiczna w X-Rehab

Podsumowania Akcji: Wrzesień miesiącem serca.

Wiersz: “Prosto z serca” – poetycko o problemach kardiologicznych

Artykuł z lektorem “Rehabilitacja kardiologiczna w czasach epiemii niewydolności serca + Quiz:

Drugi dzień otwarty w ramach akcji “Wrzesień miesiącem serca”

Pierwszy dzień otwarty w ramach akcji “Wrzesień miesiącem serca”

Zarezerwuj swoją wizytę

Zadzwoń i zarejestruj się

Zadzwoń 32 3389109
Wirtualny spacer