KONTAKT


  Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: “RODO”) jest firma PHU Technomex Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Szparagowa 15, e-mail: biuro@technomex.pl, tel.: +48 32 401 0350.

  Dane osobowe (tj. np. imię, adres e-mail) przetwarzane są przez PHU Technomex Sp. z o.o. wyłącznie w celu obsługi zapytania (na podstawie art. 6 ust 1 a) RODO) i kontaktów biznesowych (na podstawie art. 6 ust 1 f) RODO.

  Przekazane dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których te dane są przetwarzane lub do czasu wycofania zgody. Wycofania zgody można dokonać w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody.

  Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania, żądania ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystywania danych, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz przeniesienia do innego administratora danych. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Dane są podawane są przez Panią/Pana dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa obsługa zapytania i kontakty biznesowe.

  A_  ul. Szparagowa 19, 44-141 Gliwice
  T_  +48 694 483 101
  T_  32 33 891 09-10
  M_  rejestracja@x-rehab.pl

  GODZINY OTWARCIA:
  Pon. – Pt: 8:00 – 20:00

  dnia 31.10.2023 r.  – nieczynne 

  Wirtualny spacer