Terapia treningiem – praca Ekscentryczna

Terapia treningiem – praca Ekscentryczna

Czym jest praca ekscentryczna?

Praca ekscentryczna zachodzi gdy obciążenie zewnętrze przekracza chwilową siłę wytwarzaną przez mięsień. Dochodzi wtedy jednocześnie do skurczu i oddalenia się od siebie przyczepów mięśnia.

Ten rodzaj skurczu angażuję największą ilość włókien mięśniowych oraz prowadzi do wytworzenia największej siły przy czterokrotnie niższych kosztach metabolicznych w porównaniu do skurczu koncentrycznego i izometrycznego.

Kiedy warto sięgnąć po trening ekscentryczny?

Obciążenie ekscentryczne jest wszechstronnym trybem ćwiczeń, który możemy wykorzystać w przeciwdziałaniu hipertrofii mięśni oraz w budowie maksymalnej siły i mocy.

Wykazano, że skurczowe ciśnienie krwi, szczytowa częstość akcji serca, wydechowa wentylacja i wskaźnik sercowy są niższe w przypadku ćwiczeń ekscentrycznych niż w przypadku ćwiczeń koncentrycznych u starszych osób.

U sportowców włączenie w plan treningu ćwiczeń ekscentrycznych poza zwiększeniem siły mięśniowej, mocy oraz eksplozywności mięśnia stanowi świetną prewencję urazów i kontuzji. Wpływa bowiem pozytywnie na syntezę kolagenu i zwiększenie przepływu krwi wokół komórek ścięgien.

Eccentron – jak realizujemy terapię treningiem ekscentrycznym?

W naszym ośrodku stosujemy maszynę Eccentron BTE, dzięki której w izolowany sposób możemy ekscentrycznie wzmacniać mięśnie kończyn dolnych. Ustabilizowana pozycja i zamknięty łańcuch kinematyczny pozwalają na bezpieczne przeprowadzenie ćwiczeń już we wczesnym etapie powrotu do zdrowia po zabiegach operacyjnych w obrębie kończyn dolnych oraz u osób starszych. 

Dzięki licznym ustawieniom możemy indywidualnie dobierać obciążenie do pacjenta oraz odpowiednio wprowadzać jego progresję. Pacjent podczas ćwiczeń stale dostaje wizualną informację zwrotną na temat swoich postępów, a po każdym zakończonym treningu fizjoterapeuta otrzymuje raport efektywności ćwiczeń.

Szerokie możliwości zastosowania Eccentrona docenili również gracze NBA jako element ich codziennych treningów, prewencji urazów oraz powrotu po kontuzji do sportu.

<>
  1. Rehabilitation Breakthroughs With Eccentric Training, Len Kravitz, PhDJanuary 14, 2015
  2. Eccentric Exercise: Adaptations and Applications for Health and Performance, Michael
  3. Harris-Love, Jared M. Gollie, Justin W. L. Keogh, J. Funct. Morphol. Kinesiol. 6(4), 96
  4. Eccentric Muscle Contractions: Risks and Benefits, Stéphanie Hody, Jean-Louis Croisier, Thierry Bury, Bernard Rogister, Pierre Leprince, Front. Physiol., 03 May 2019

Comments are closed here.

Zarezerwuj swoją wizytę

Zadzwoń i zarejestruj się

Zadzwoń 32 3389109
Wirtualny spacer