Neurologia

Projekt: Nieodpłatna rehabilitacja dla pacjentów po udarze niedokrwiennym

Projekt „Opracowanie innowacyjnej modyfikacji postępowania profilaktycznego i terapeutycznego dla osób z dysfunkcjami narządu ruchu”

Projekt „Opracowanie innowacyjnej modyfikacji postępowania profilaktycznego i terapeutycznego dla osób z dysfunkcjami narządu ruchu” kierowany jest do pacjentów po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu, u których występują dysfunkcje w funkcjonowaniu narządu ruchu. Projekt ma na celu przeprowadzenie terapii ukierunkowanej na poprawę chodu oraz funkcjonalności porażonej kończyny górnej przy wykorzystaniu innowacyjnych urządzeń rehabilitacyjnych. Pozwoli to uczestnikom projektu na przynajmniej częściowe usamodzielnienie i powrót do swoich społeczności lokalnych.

W ramach miesięcznego turnusu pacjenci odbędą 10 półtora- lub 3-godzinnych sesji rehabilitacyjnych.

Zajęcia będą prowadzone co drugi dzień, dlatego od zakwalifikowanych pacjentów oczekujemy pełnej dyspozycyjności w miesiącu grudzień 2023 r.

Przed rozpoczęciem zajęć, po zakończonym cyklu terapii oraz po 4 tygodniach od zakończenia rehabilitacji przeprowadzona będzie ocena stanu pacjenta.

W terapii stosowane będą najnowsze technologie przyspieszające powrót do zdrowia – między innymi roboty do reedukacji chodu, platformy stabilometryczne, urządzenia do rehabilitacji kończyny górnej, urządzenia rehabilitacyjne wykorzystujące wirtualną rzeczywistość oraz komorę hiperbaryczną.

O terapiach neurologicznych stosowanych w X-Rehab więcej przeczytać można tu: Neurologia – schorzenia układu nerwowego 
O komorze hiperbarycznej przeczytać można tu: Tlenoterapia – Terapia hiperbaryczna 

Udział w projekcie poprzedzi kwalifikacja wykluczająca przeciwwskazania do prowadzenia tego rodzaju terapii.

Warunkiem zakwalifikowania pacjenta do projektu jest:

 • Przebycie udaru niedokrwiennego
 • Stabilny stan
 • Pacjent poruszający się samodzielnie, bez pomocy (ewentualnie przy pomocy laski lub kija) – możliwość wejścia na stopień
 • Brak przeciwwskazań do terapii
 • Zgoda na udział w badaniu

Przeciwwskazaniami bezwzględnymi są:

 • padaczka
 • osteoporoza
 • spastyczność powyżej 3 w zmodyfikowanej skali Ashworth
 • brak kontaktu z pacjentem
 • różnice w długościach kończyn ( do 1,3 cm między udem lewym i prawym i do 1,9 cm między podudziami)
 • brak umiejętności samodzielnego siedzenia i chodzenia
 • wzrost powyżej 200 cm
 • waga powyżej 150 kg
 • lęk przestrzenny uniemożliwiający współpracę
 • rany w miejscach mocowania egzoszkieletu/g-eo
 • ograniczony zakres ruchomości w stawach kończyn dolnych

Do terapii w komorze hiperbarycznej przeciwwskazaniem jest:

 • zapalenie zatok obocznych nosa
 • ostre schorzenia uszu
 • drgawki w wywiadzie
 • leczenie cis-platyną
 • wysoka temperatura
 • odma płuc w wywiadzie
 • zabiegi operacyjne w obrębie klatki piersiowej i układu oddechowego
 • zapalenie nerwu wzrokowego
 • rozrusznik serca
 • nowotwory leczone chemioterapią
 • choroby płuc z retencją dwutlenku węgla
 • krwotok
 • wrodzona sferocytoza
 • operacje przeprowadzane w okolicach klatki piersiowej lub kości skroniowej
 • klaustrofobia
 • zapalenie nerwu wzrokowego przechorowane w przeszłości
 • niekontrolowane nadciśnienie tętnicze

Osoby zainteresowane udziałem w programie prosimy o kontakt z rejestracją X-Rehab:

tel. 32/111 90 01

ul. Szparagowa 19, 44-141 Gliwice.

Ilość miejsc ograniczona.

Zarezerwuj swoją wizytę

Zadzwoń i zarejestruj się

Zadzwoń 32 3389109
Wirtualny spacer