Turnus rehabilitacyjny neurologia
Neurologia

Turnus rehabilitacyjny neurologia

Turnus rehabilitacyjny neurologia - pobyt dzienny

Dla kogo

Pacjenci dorośli ze schorzeniami neurologicznymi t.j.: udar mózgu, choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane, osoby z urazami rdzenia.

Czas trwania

2 tygodnie, od poniedziałku do piątku. Codzienny 6-godzinny pobyt, w tym do 4 godzin zajęć rehabilitacyjnych (program dobrany indywidualnie po konsultacji przeprowadzonej przed rozpoczęciem turnusu).

Zapewniamy

 • indywidualną, dopasowaną do potrzeb pacjenta terapię (ilość miejsc na turnusie: 4 osoby)
 • budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych z klimatyzacją i windą
 • zajęcia dodatkowe – warsztaty, terapia zajęciowa
 • opieka opiekuna medycznego
 • posiłek

Terminy turnusów

Od – Do

1. 19 VI 2023 – 30 VI 2023

2. 17 VII 2023 – 28 VII 2023

3.  14 VIII 2023 – 25 VIII 2023

Rejestracja

Telefoniczna pod tel: 32 33 89 109
(Ilość miejsc ograniczona)

Cena

2-tygodniowy turnus:

6 800 zł
9 800 zł (gdy pacjent wymaga opieki opiekuna medycznego)

Rehabilitacja neurologiczna: chory i opiekun

Fizjoterapia osób cierpiących na choroby neurologiczne to element kluczowy w przywracaniu utraconych funkcji. Wczesne rozpoczęcie rehabilitacji neurologicznej znacznie poprawia rokowania i jest jednym z najważniejszych elementów wspierających powrót do sprawności.

Neurorehabilitacja to jednak proces długotrwały, wymagający intensywnych, regularnych i kompleksowych działań. Utrata niektórych funkcji ciała spowodowana schorzeniami neurologicznymi jest sytuacją trudną do zaakceptowania nie tylko dla chorego. Choroba neurologiczna zmienia życie całej rodziny, nierzadko sprawiając że potrzebna jest stała opieka.

Przyjmując na siebie obowiązek opieki nad chorym krewnym, zazwyczaj pomijamy własne potrzeby. Uwaga całkowicie skupia się na chorym, a kwestia własnego komfortu schodzi na dalszy plan. W rezultacie niestety dochodzi do stopniowego pogorszenia stanu psychicznego oraz fi zycznego opiekuna.

Jesteśmy po to, by Wam pomóc

Wiemy, że opieka nad osobą niesamodzielną to praca na pełny etat, wymagająca ciągłego zaangażowania. Dlatego wychodząc na przeciw potrzebie odciążenia opiekunów i w związku z nadrzędną rolą rehabilitacji w przywracaniu funkcji u chorych, proponujemy turnusy rehabilitacyjne dla osób dotkniętych schorzeniami neurologicznymi.


Program turnusu jest ustalany indywidualnie podczas pierwszej konsultacji, a czas i ilość rehabilitacji jest uzależniona od stanu zdrowia pacjenta (z uwzględnieniem wskazań medycznych).

W programie turnusu zapewniamy indywidualnie dobrane ćwiczenia rehabilitacyjne z terapeutą m.in. z wykorzystaniem uznanych metod neurorehabilitacji jak np. Bobath czy PNF.


Podczas ćwiczeń podchodzimy indywidualnie oraz kompleksowo do problemu każdego pacjenta starając się w jak największym stopniu przywrócić utracone funkcje lub skompensować te, których nie da się odzyskać, także przy użyciu robotów rehabilitacyjnych. Zrobotyzowana neurorehabilitacja opiera się na wielokrotnym powtarzaniu danego zakresu w sposób jak najbardziej zbliżony do fi zjologicznego, przy wsparciu urządzenia, co w toku terapii prowadzi do wywołania reakcji ze strony układu nerwowego oraz do powstania odpowiedniego wzorca ruchu.

Rehabilitacja zrobotyzowana- reedukacja chodu

W naszym ośrodku dysponujemy urządzeniami do zrobotyzowanej terapii chodu, które pozwalają wykonać zwiększoną w stosunku do rehabilitacji konwencjonalnej ilość kroków imitujących naturalny rytm chodu. Zrobotyzowana rehabilitacja wykracza jednak poza pracę nad samym chodem. Pionizacja, możliwa dzięki wprowadzeniu do terapii egzoszkieletu rehabilitacyjnego, wpływa na wiele funkcji organizmu – wiąże się m.in. z usprawnieniem krążenia, co oddziałuje na pracę wszystkich narządów wewnętrznych.

Ćwiczenia motoryki w wirtualnej rzeczywistości

W centrum rehabilitacji X-Rehab stosujemy również terapię wspomaganą komputerowo z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistością, która w porównaniu do tradycyjnych ćwiczeń daje możliwość zwiększenia liczby powtórzeń ćwiczonego ruchu. Forma terapii poprzez grę działa motywująco i wspiera aktywizowanie pacjenta do samodzielnych ćwiczeń.

FPS i Leczenie spastyczności|

W terapii wykorzystujemy również urządzenie służące do rehabilitacji neurologicznej poprzez Funkcjonalną Proprioceptywną Stymulację (FPS) za pomocą zogniskowanej wibracji, Dzięki stymulacji układu nerwowego informacjami sensorycznymi, wibracja daje odczucie wirtualnego ruchu, bodźcując układ nerwowy i wywołując jego odpowiedź nawet gdy w rzeczywistości owy ruch nie może być wykonany przez pacjenta samodzielnie. Dodatkowo wibracja wpływa na zmniejszenie spastyczności.

Bieżnia z muzykoterapią

Terapia wspomagana muzyką (muzykoterapia) w połączeniu z chodem na bieżni uzyskuje pozytywne efekty w badaniach ze względu na silne działanie w leczeniu zaburzeń ruchowych. Powtarzalność kroków, stymulowana i ułatwiona przez regularny rytm muzyki, przyczynia się do utrwalenia prawidłowego wzorca chodu, dzięki procesowi neuroplastyczności, Efekty terapii na bieżni
z muzykoterapią są udowodnione zwłaszcza u osób z chorobą Parkinsona, stwardnieniem rozsianym, MPD, po udarze. oraz po urazach czaszkowo-mózgowych.

Hydro- i tlenoterapia

Jak powszechnie wiadomo, woda i tlen to substancje niezbędne do funkcjonowania organizmu, W Centrum Rehabilitacji X-Rehab wykorzystujemy ich pozytywne działanie na stan zdrowia pacjenta, stosując w toku rehabilitacji neurologicznej hydroterapię i tlenoterapię jako uzupełnienie złożonego procesu leczniczego.
Hydroterapia korzystnie wpływa na normalizację napięcia mięśniowego, przyspiesza krążenie krwi oraz pozwala na zmniejszenie zastoju żylnego, co wiąże się z poprawą wchłaniania obrzęków.
Z kolei tlenoterapia hiperbaryczna to metoda, która dostarcza tlen do wszystkich organów i tkanek naszego organizmu. Efekt terapeutyczny daje łączne działanie wysokiej zawartości tlenu w komorze hiperbarycznej oraz podwyższonego ciśnienia atmosferycznego. W takich warunkach nasze komórki zostają nasycone czystym tlenem, a w efekcie poprawia się krążenie krwi w naszym organizmie – pobudzone zostają naturalne mechanizmy procesów naprawczych i następuje naturalne zdrowienie komórek.

Obiektywizacja efektów terapii

W Centrum Rehabilitacji X-Rehab określamy parametry usprawniania i wyników pracy za pomocą obiektywnych badań, co pozwala nam stale kontrolować intensywność oraz progres terapii i jednoznacznie go udokumentować – badanie przed oraz po zakończeniu terapii daje jasny obraz poprawy sprawności pacjenta, Standaryzacja oraz obiektywizacja wyników w połączeniu z wiedzą i doświadczeniem naszych specjalistów to mierzalne efekty turnusu rehabilitacyjnego dla osób dotkniętych schorzeniami neurologicznymi.

Program turnusu:

 • Wstępna konsultacja fizjoterapeutyczna- indywidualne ustalenie zabiegów fizjoterapeutycznych
 • Logopedia
 • Ćwiczenia indywidualne
 • Reedukacja chodu (egzoszkielet lub robot stacjonarny)
 • Terapia kończyny górnej (Robotyka)
 • Ćwiczenia motoryki małej kończyny górnej
 • Ćwiczenia motoryki dużej kończyny górnej
 • Bieżnia z muzykoterapią
 • Fizykoterapia/Terapia ręki/Masaż
 • Trening interaktywny z wykorzystaniem platform oraz oporu elastycznego
 • Terapia z wykorzystaniem zogniskowanej wibracji
 • Bieżnia z muzykoterapią
 • Komora hiperbaryczna
 • Hydroterapia

Zarezerwuj swoją wizytę

Zadzwoń i zarejestruj się

Zadzwoń 32 3389109
Wirtualny spacer